profil

architektonické návrhy
- architektonické studie
- dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
- realizační dokumentace
- stavební a autorské dozory

návrhy nábytku 
- studie nábytku, vizualizace
- dílenská dokumentace
- výroba popř. spolupráce s výrobní firmou